Articles by Olek

Ubezpieczenie OC zawodowe jest ubezpieczeniem obowiązkowym, adresowanym do podmiotów, które posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania zawodów (rozwinięcie pod linkiem). Zawody te obarczone są w rozumieniu ustawodawcy szczególną odpowiedzialnością w związku, z czym konieczna jest ochrona interesów osób, które odnieść by mogły potencjalne szkody w wyniku ich działań.

Dalej

Upowszechnienie obowiązkowych ubezpieczeń zawodowych, związane jest ze zmianą globalnego myślenia o odpowiedzialności cywilnej. Jak zapewnia przedstawiciel Lloyd’s, aby jednak konstrukcja OC stała się tak popularna jak w dzisiejszych czasach, pozycję pierwszoplanową musiała zająć funkcja kompensacyjna odpowiedzialności odszkodowawczej, a więc odpowiedzialność osobista i moralna, musiała przesunąć się na dalszy plan. Ubezpieczenia…

Dalej

Ubezpieczenia zawodowe OC powstały w drugiej połowie XX wieku, kiedy to doszło do intensywnego rozwoju sektora usług i ekspansji wolnych zawodów (więcej: https://iexpert.pl/ubezpieczenia-zawodowe/). Pojawiła się wówczas potrzeba ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Nie budzi, bowiem wątpliwości, że istnieją zawody, dla których posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej jest wręcz niezbędne, i…

Dalej

Zadośćuczynienie jest świadczeniem pieniężnym, wypłacanym jednorazowo. Ma ono złagodzić cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego.  Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia, każdorazowo powinna być przeprowadzona stosowna analiza uwzględniająca wszystkie okoliczności zajścia, mające istotny wpływ na rozmiar doznanej szkody niemajątkowej, a zwłaszcza stopień i czas trwania cierpień psychicznych i fizycznych, trwałość skutków wypadku, wiek…

Dalej