Co obejmuje w swym zakresie ubezpieczenie z tytułu OC zawodowego?

Ubezpieczenie zawodowe, jest takim rodzajem ubezpieczenia, którego zakres odpowiedzialności spoczywającej na przedstawicielach poszczególnych profesji (a jakich, o tym więcej tutaj: https://iexpert.pl/) regulują akty prawne i rozporządzenia, właściwe dla poszczególnych grup zawodowych. Inaczej, więc wygląda to w przypadku adwokatów, a inaczej u inżynierów i rzeczoznawców majątkowych.

Ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego

Autor zdjęcia: Thomas Hawk

Autor zdjęcia: Thomas Hawk

W przypadku ubezpieczenia zawodowego rzeczoznawcy majątkowego, zakres odpowiedzialności precyzuje ustawa o gospodarce nieruchomościami. Mówi ona, że rzeczoznawca majątkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu tytułu odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to obejmuje szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem następujących czynności zawodowych:

  • określania wartości nieruchomości,
  • określania wartości maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością;
  • dokonywania opracowań i ekspertyz, niestanowiących operatu szacunkowego, które dotyczą: – rynku nieruchomości, a także doradztwa w zakresie tego rynku,
    – efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
    – skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych.