Czy ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej jest potrzebne?

Są zawody, w których ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej jest koniecznością (więcej pod likiem). Regulują to stosowne zapisy i regulacje prawne. Z odpowiedzialnością zawodową mamy jednak do czynienia także w przypadku innych zawodów. W zależności od specyfiki czynności, jakie się wykonuje, ryzyko zawodowe jest większe, bądź też mniejsze. Gdy jest spore, warto pomyśleć o wykupieniu dobrowolnego ubezpieczenia OC zawodowego.

Rachunek zysków i strat

Są zawody, w których ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej jest koniecznością

Autor zdjęcia: sipazigaltumu

Na niekorzyść posiadania ubezpieczenia zawodowego przemawia fakt, że aby je posiadać, należy zapłacić z tego tytułu pewną składkę. W zależności od tego, na jaką wysokość sumy gwarancyjnej opiewa polisa, składka taka może być wyższa, bądź też symboliczna. Po dokładne kalkulacje warto zwrócić się do ubezpieczyciela, bądź też pośrednika ubezpieczeniowego, by uzyskać właściwą dla danego przypadku symulację.

Z drugiej jednak strony, nieposiadanie ubezpieczenia i konieczność wypłaty odszkodowania, to z pewnością dużo bardziej niekorzystne rozwiązanie. Rzadko, kto jest, bowiem w stanie z majątku własnego pokryć roszczenia poszkodowanych na skutek swoich działań zawodowych klientów. A jak wiadomo, roszczenia te mogą być wysokie. Zdarzyć może się, bowiem, że w trakcie remontu uszkodzi się drogocenne przedmioty, czy też doprowadzi do zalania nieruchomości. Straty są wówczas wprost niebotyczne. Poszkodowany klient ma prawo domagać się rekompensaty za wyrządzone mu krzywdy, a obowiązkiem sprawcy szkody jest zaspokojenie tych żądań. Gdy sprawa trafi do sądu, dodatkowo doliczyć należy do tego koszty postępowania sądowego i koszty prawników, którzy zajmą się prowadzeniem takiej sprawy. W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak tylko mieć żal samemu do siebie, że nie wykazało się zapobiegliwością wykupując polisę od odpowiedzialności cywilnej.