Czym zajmuje się pośrednik w obrocie nieruchomościami?

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami to nic innego jak praca polegająca na zawodowym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez potencjalnych klientów pośrednika umowy:

 • zbycia lub nabycia praw do nieruchomości;

  Interesy klientów pośrednika nieruchomości zabezpiecza polisa OC pośrednika w obrocie nieruchomościami

  Autor zdjęcia: lucasfoxbcn

 • zbycia lub nabycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 • najmu lub dzierżawy nieruchomości, bądź też ich części;
 • innych niż wyżej wymienione czynności, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub też ich części.

Obowiązki pośrednika nieruchomości

Pośrednik w obrocie nieruchomościami powinien stworzyć dogodne warunki do sfinalizowania transakcji, a w szczególności:

 • opracować ofertę,
 • zebrać niezbędne do zawarcia umowy dokumenty i informacje,
 • a także wykonać potrzebne opracowania i ekspertyzy dotyczące nieruchomości.

Interesy klientów pośrednika nieruchomości zabezpiecza polisa OC pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Pośrednik otrzymuje od swoich klientów prowizję w wysokości najczęściej 2–3 procent od uzyskanej ceny.