Własny biznes a podatki

Praktycznie każdy, rozpoczynający swoja przygodę z własną firma przedsiębiorca wie, iż jedną z najistotniejszych kwestii, z jaką przyjdzie zmierzyć mu się podczas rejestrowania swojej działalności, jest wybór odpowiedniej formy opodatkowania. Nie jest bowiem tajemnica, iż w dużej mierze to właśnie od tego wyboru uzależnione jest funkcjonowanie biznesu.

W polskim systemie podatkowym mówmy o czterech formach opodatkowania

Autor zdjęcia: 401(K) 2013

Mając powyższe na uwadze oraz mając na uwadze fakt, iż z konsekwencjami wyboru takiej a nie innej formy opodatkowania przyjdzie się nam zmagać co najmniej przez okres dwunastu miesięcy, warto przed podjęciem tej decyzji skonsultować się z doradcą podatkowym. Doradcą, którego bez najmniejszego problemu znajdziemy w Internecie chociażby. Bardzo szeroka i niezwykle bogata oferta z jaka tak się spotkać możemy sprawia, że każdy znajdzie fachowca, którego usługi będą wpisywać się w nasze potrzeby, a co najważniejsze, również w nasze możliwości. Dokonując jednak tego wyboru, warto mieć na uwadze to, aby nie był to wybór pochopny, dlatego też warto chociażby zwrócić uwagę na ubezpieczenie doradcy podatkowego oraz rekomendacje jakimi może się pochwalić.

Podatki i formy

W polskim systemie podatkowym mówmy o czterech formach opodatkowania. Pierwszą z nich jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, trzy kolejne natomiast to:

  • opodatkowanie podatkiem liniowym,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • karta podatkowa.

Jak łatwo się domyśleć i o czym bez wątpienia poinformowały nas każdy profesjonalny doradca podatkowy, każda z wyżej wymienionych form opodatkowania ma swoje niewątpliwe zalety oraz swoje wady. Warto zatem naprawdę wnikliwie wszystkie dostępne opcje, właśnie we wsparciu ze strony doradcy przeanalizować i wybrać tą najbardziej optymalną.

Jak już zostało wcześniej wspomniane, raz wybrana forma opodatkowania obowiązuje przez kolejny rok podatkowy. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby wraz z nowym rokiem podatkowych dokonać zmiany. Aby zmiany takiej dokonać, należy w terminie do 20 stycznia nowego roku podatkowego złożyć w urzędzie skarbowym stosowną deklarację.