Współpraca z pracownia projektową

Dobra pracownia projektowa, to pracownia mogąca pochwalić się sporym doświadczeniem zarówno w dziedzinie projektowania, w nadzorowaniu robót, jak i również w przygotowywaniu inwestycji.

Dobra pracownia projektowa powinna również dysponować uprawnieniami budowlanymi z zakresu projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi

Autor zdjęcia: audiokiwi

Dobra pracownia projektowa powinna również dysponować uprawnieniami budowlanymi z zakresu projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi. Pracownia posiadać musi również ubezpieczenie pracowni projektowej, które stanowi zabezpieczenie interesów zarówno samej pracowni projektowej, jak i jej klientów.

Ponad to, dochowująca najwyższych standardów pracownia projektowa, powinna być w stanie zapewnić swoim klientom wyspecjalizowane zespoły projektowe, obejmujące projektantów w takich chociażby specjalnościach jak:

  • architektoniczna,
  • konstrukcyjno-budowlana,
  • drogowa,
  • instalacji sanitarnych,
  • instalacji elektrycznych,
  • itp.

Na tym jednak nie koniec. Dobra pracownia projektowa bowiem powinna być również wyposażona w najnowsze wersje takich specjalistycznych programów jak chociażby:

Wysoka merytoryczna jakość projektów, silne wspieranie się na wiedzy technicznej oraz doskonałej znajomości materiałów budowlanych, bezwzględne stosowanie się do wymogów określonych przez Prawo budowlane to kolejne kwestie, które profesjonalna pracownia projektowa powinna móc zaoferować swoim klientom.